Nieuws uit het jeugdveld

Vve is goed voor peuter met leerachterstand

Voorschoolse educatie levert alleen groei op voor Nederlandse peuters die risico lopen op leerachterstanden. Dat is een van de conclusies van Centraal Planbureau (CPB) in een vergelijkende internationale literatuurstudie naar de effecten van onderwijsmaatregelen op leerprestaties.

Uit buitenlandse wetenschappelijke literatuur blijkt dat voor- en vroegschoolse educatie de leerprestaties van kinderen zo kan beïnvloeden dat zij er later op de arbeidsmarkt nog voordeel bij hebben. Peuters en kleuters ontwikkelen zowel betere sociaal-emotionele als cognitieve vaardigheden. Leerlingen halen dankzij voorschoolse educatie uiteindelijk één tot twee onderwijsniveaus hoger.

Voorschoolse educatie of kinderopvang aanbieden aan alle Nederlandse peuters levert gemiddeld geen betere leerprestaties op. Dit komt doordat de meeste peuters thuis voldoende leren om goed te starten op de basisschool. Voorschoolse educatie is wel positief voor peuters die risico lopen op leerachterstanden.

Het CPB-rapport Kansrijk Onderwijsbeleid gaat ook in op de effecten van maatregelen gericht op het inlopen van leerachterstanden en voortijdig schoolverlaten.

Bron: Centraal Planbureau

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies