Nieuws uit het jeugdveld

Vve heeft vooral positief effect op jongens

De investering in voor- en vroegschoolse educatie (vve) leidt  tot betere prestaties bij jongens in de kleuterleeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Planbureau (CPB) 29 maart publiceerde.

In de G37, de 37 grootste gemeenten, is het aantal kleuters dat na vve nog niet klaar is voor groep 3 tussen 2012 en 2013 afgenomen met 1 tot 3 procentpunt. Voordat er extra geïnvesteerd werd in vve was gemiddeld 10,5 procent van de kinderen niet klaar voor groep 3. De verlaging zagen de onderzoekers alleen bij jongens; bij meisjes vonden ze geen effecten. Waardoor dat komt werd niet duidelijk. De onderzoekers keken voor het onderzoek naar kinderen met en zonder een achterstand binnen en buiten de G37.

In de grote gemeenten is in 2012 en 2013 in totaal 165 miljoen euro geïnvesteerd. Met dat extra geld zijn meer kindplaatsen gecreëerd, is de kwaliteit van vve verhoogd door onder meer de inzet van hbo'ers, en vindt meer monitoring plaats. Welke maatregel het meest effect scoorde is niet bekend. Het planbureau raadt aan daar vervolgonderzoek naar te doen.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Centraal Planbureau

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies