Nieuws uit het jeugdveld

Vrijstelling van leerplicht wordt moeilijker

Gemeenten moeten eerst overleggen met het samenwerkingsverband van scholen in de regio voordat ze kinderen vanwege psychische of lichamelijke problematiek vrijstellen van de leerplicht. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaat deze verplichting tot overleg met scholen in de Leerplichtwet opnemen.

Dekker hoopt met deze wijziging dat de leerlingen alsnog een vorm van onderwijs krijgen. Het moet moeilijker worden om een ontheffing te krijgen van de leerplicht, want het aantal vrijstellingen is de afgelopen vijf jaar met 75 procent toegenomen. Een deel van de toename is te verklaren door betere registratie. En een deel van de kinderen heeft terecht een vrijstelling, zoals zwaar gehandicapte kinderen. Voor die groep hoeven gemeenten geen onderwijsaanbod te doen.

Eveneens wordt samen met het ministerie van Volksgezondheid bekeken of artsen hun kennis kunnen vergroten, zodat zij kunnen inschatten wat de onderwijsmogelijkheden zijn van kinderen met een beperking.

Bron: Ministerie van OCW; NU.nl

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies