Nieuws uit het jeugdveld

Voorschool werkt voor kind met taalachterstand

De taalachterstand van kinderen van 2,5 tot 4 jaar neemt flink af als ze deelnemen aan voorschoolse educatie. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 7 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kinderen met een taalachterstand bij elkaar zetten werkt beter dan ze verspreid in bredere groepen plaatsen. Dat blijkt uit de resultaten van het langlopende onderzoek pre-COOL, dat in 2009 begon. Ook is de kwaliteit van voorschoolse instellingen met een educatie-programma hoger dan die van de reguliere kinderopvang of peuterspeelzaal. Het is voor het eerst dat onderzoekers kinderen in Nederland langer hebben gevolgd op het effect van voorschoolse educatie.

Uit een proef met startgroepen die in 2011 begon, blijkt een positief effect op taal en ook op selectieve aandacht. In een startgroep krijgen peuters met een risico op een achterstand minimaal vijf dagdelen intensieve begeleiding in een voorschool.

Dekker is blij met de uitkomsten van deze onderzoeken, omdat ze duidelijk aantonen dat voorschoolse educatie werkt. Hij neemt maatregelen om de educatieve kwaliteit verder te verbeteren. Zo moeten pedagogisch medewerkers vanaf augustus 2017 over een hogere taal- en leesvaardigheid beschikken en gaan de eisen voor bij- en nascholing omhoog.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies