Nieuws uit het jeugdveld

Voor alle peuters in 2021 voorschoolse voorziening

Minister Lodewijk Asscher van SZW wil in 2021 alle peuters naar de kinderopvang of peuterspeelzaal laten gaan. Hij heeft een plan daarvoor naar de Tweede Kamer gestuurd.

Asscher wil alle peuters de mogelijkheid geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan. Er gaan nu circa veertigduizend peuters niet naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal vanwege de kosten.

60 miljoen euro gaat het rijk structureel beschikbaar stellen aan gemeenten. Zij moeten uiterlijk in 2021 ouders stimuleren hun kind aan te melden bij een voorschoolse voorziening.

Samen met gemeenten streeft het rijk naar 'harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang'. Het peuterspeelzaalwerk krijgt dan dezelfde kwaliteitseisen en financiering als de kinderopvang. In de kinderopvang gelden bijvoorbeeld een lager beroepskracht-kindratio en minimale eisen aan de buitenspeelruimte.

Het rijk financiert via de kinderopvangtoeslag de opvang van kinderen van werkende ouders. Gemeenten moeten het nieuwe aanbod voor peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag financieren.

Bron: Ministerie van SZW; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies