Nieuws uit het jeugdveld

Vijf steden starten met nieuwe aanpak wijkteams

Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad starten dit najaar een experiment om de effectiviteit van wijkteams te vergroten. Sociaal werkers moeten sneller kunnen handelen en meer ruimte krijgen om beslissingen te nemen.

Het doel van het experiment van de zogenoemde Inclusieve Wijken is dat mensen beter hulp krijgen op het gebied van zorg, jeugdhulp, armoede, werk en schuldpreventie. Momenteel is sprake van een ondersteuningsparadox, stelt City Deal Inclusieve Stad na analyse van honderd casussen van wijkteams. Wijkteamprofessionals kunnen geen maatwerk bieden aan kwetsbare inwoners door botsende uitgangspunten van verschillende wet- en gemeentelijke regelgeving. Ook kunnen de sociaal werkers beter worden toegerust. De wijkteams hebben meer slagkracht nodig.

Een bredere geldstroom voor maatwerk en integrale ondersteuning, met zo min mogelijk bureaucratie is het uitgangspunt van de Inclusieve Wijken. Het wijkteam krijgt meer handelingsruimte, de sociaal werker heeft de regie en mag besluiten nemen. Ook de competenties van de sociaal werkers worden versterkt. Verder komt er een betere aanpak van de schuldpreventie. De ministeries van SZW, VWS en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunen deze nieuwe aanpak in de vijf steden.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies