Nieuws uit het jeugdveld

Vijf nieuwe aanbieders jeugdhulp zijn goedgekeurd

De gezinshuizen Yolo, De Latei en De Haar, het logeerhuis De Instuif en het Driestroomhuis Bij Cor en Frans voldoen inmiddels aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dat melden de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg na nieuw onderzoek.

In april en mei 2016 werden de vijf nieuwe aanbieders onderzocht. Allen moesten vervolgens maatregelen nemen om te voldoen aan alle beoordeelde criteria. Dat is de afgelopen maanden gebeurd en daarom staan deze jeugdhulpaanbieders sinds augustus onder het gewone reguliere toezicht.

Een van de maatregelen die toegepast moest worden, is dat gezinshuisouders ouders informeren over een klachtenregeling. Eveneens moet de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling actueel zijn. Yolo maakt nu ook een veiligheidsinschatting van de kinderen. De deskundigheid van de gezinshuisouders Cor en Frans is inmiddels geborgd doordat zij samenwerken met een orthopedagoog en een hoofdbehandelaar van Driestroom. De Instuif is gestart met evaluaties van de zorgplannen met ouders en kinderen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies