• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Vier onderwijsinterventies erkend als effectief

De interventies voor gebruik in het onderwijs 'Taallijn', 'Plezier op school' en 'Piramide' zijn door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. 'Opstapje' is erkend als goed onderbouwd.

'Taallijn' is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten van kinderen van 2 tot 8 jaar. Het wil taalachterstand bij taalzwakke kinderen voorkomen of beperken, door interactievaardigheden van leidsters en leerkrachten te vergroten.

'Plezier op school' is een zomercursus voor aanstaande brugklassers die gepest werden op de basisschool of andere omgangsproblemen hadden met leeftijdgenoten. Doel is de sociale competentie van de kinderen te vergroten, zodat zij een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs.

'Piramide' is een voor- en vroegschoolse educatieve aanpak voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar in achterstandssituaties. Het doel is om onderwijsachterstanden vroegtijdig te signaleren, te verminderen of te voorkomen.

'Opstapje' is een gezinsgericht stimuleringsprogramma. Het stelt zich tot doel de onderwijskansen te vergroten van kinderen van 2 tot 4 jaar in achterstandssituaties.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief  volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies neemt het Nederlands Jeugdinstituut op in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies