• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Vier interventies voor jeugdgezondheidszorg erkend

'Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg' en 'Lekker Fit! Basisonderwijs' zijn door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. 'Girls' Talk' en 'Can you fix it?' zijn erkend als goed onderbouwd.

Bemoeizorg is een interventie voor multiprobleemgezinnen, met een actieve, outreachende werkwijze die de jeugdgezondheidszorg inzet als het met de reguliere werkwijze niet lukt om een werkbaar contact met een gezin te krijgen.

Lekker fit! Basisonderwijs is een preventieve interventie van gemiddeld drie jaar waarbij leerlingen in het basisonderwijs aangezet worden tot meer bewegen en gezonder eten.

'Can You Fix It?' wil seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren van 12 tot 18 jaar verminderen. Ze bekijken filmpjes over situaties met een seksueel karakter waarvan ze de afloop kunnen beïnvloeden door op de FixIt-knop te drukken.

Girls' Talk is een programma voor de bevordering van seksuele gezondheid onder laagopgeleide adolescente meiden.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief  volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies neemt het Nederlands Jeugdinstituut op in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Bron: RIVM; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies