• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Verplicht melden ernstige signalen mishandeling'

Er moet een meldplicht komen voor ernstige signalen van kindermishandeling. Dat schrijft Jan-Dirk Sprokkereef in zijn advies over het functioneren van Veilig Thuis.

De vrijheid van professionals om bij stap 5 van de meldcode te kiezen tussen zelf hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis moet vervallen, stelt Sprokkereef. Ernstige signalen moeten altijd worden gemeld. Alleen dan kan Veilig Thuis ervoor zorgen dat ernstige casussen 'op de radar' blijven. De professional blijft verantwoordelijk voor het inzetten van hulp, maar Veilig Thuis bewaakt de veiligheid.

Sprokkereef adviseert om professionals zelf een 'veldnorm' te laten vaststellen voor wanneer een casus ernstig is. Per beroepsgroep moet 1 januari 2018 een veldnorm zijn vastgesteld, die goed aansluit bij het betreffende werk.

Wanneer een beller alleen vraagt om advies, moet het toch mogelijk zijn dat Veilig Thuis checkt of er andere signalen over het kind of gezin bekend zijn, zowel in de eigen systemen als bij bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en de politie.

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft positief gereageerd op het advies.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies