Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn gaat advies meldcode uitvoeren

Staatssecretaris Martin van Rijn onderschrijft het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in zijn Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Er moet in Nederland op een meer systematische manier worden gewerkt aan de veiligheid van kinderen en andere kwetsbare groepen, vindt Van Rijn. Daarom is het essentieel dat Veilig Thuis een 'radarfunctie' voor veiligheid vervult. Van Rijn wil samen met organisaties, professionals en gemeenten een uitvoeringsplan opstellen voor het advies, onder begeleiding van Sprokkereef. In de loop van dit jaar zal Van Rijn de Tweede Kamer informeren over de benodigde aanpassing van wet- en regelgeving.

De staatssecretaris rapporteert ook over het inspectietoezicht op het functioneren van Veilig Thuis. Inmiddels is de verwachting dat 24 van de 26 Veilig Thuis-organisaties op 1 januari voldoen aan de belangrijkste eisen van de inspecties. Twee organisaties staan onder verscherpt toezicht: Veilig Thuis Gelderland Zuid en Veilig Thuis Drenthe.

De voortgangsrapportage gaat ook in op andere aspecten van zijn beleid tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals monitoring en het tegengaan van vrouwelijke genitale verminking en huwelijksdwang.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies