Nieuws uit het jeugdveld

Van Rijn: Tekort budget jeugd-ggz is zaak gemeente

Het is aan gemeenten om tekorten op hun jeugdhulpbudget te compenseren met overschotten op hun Wmo- en Participatiewet-budget. Dat is de beleidsvrijheid van gemeenten, schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Rijns brief is een reactie op Kamervragen over het gebrek aan geld voor jeugd-ggz in verschillende gemeenten. Een gemeente met tekorten op het jeugdhulpbudget moet zich afvragen waarom andere gemeenten met vergelijkbare problemen en een vergelijkbaar budget wel uitkomen met dat budget, schrijft hij. Dat heeft te maken met hun beleidskeuzes en regionale afspraken, suggereert hij.

In de concrete gevallen die in de publiciteit kwamen, zoals Almere, liet Van Rijn uitzoeken of het gehele jeugdhulpbudget van de gemeente op is, of alleen het budget dat de gemeente met de betreffende aanbieder heeft afgesproken. Tot nu toe was steeds het laatste het geval. Jeugdhulpaanbieders die geen ruimte meer hebben in hun budget, moeten nieuwe cliënten terugsturen naar de toegang of verwijzen naar een andere jeugdhulpaanbieder in de gemeente die nog wel budgetruimte heeft.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies