Nieuws uit het jeugdveld

Utrecht biedt zorg aan kwetsbare 18-plussers

De gemeente Utrecht heeft afspraken gemaakt waardoor jongvolwassenen die nog begeleiding nodig hebben tijdelijk gebruik kunnen maken van geschikt zorgaanbod met verblijf.

Jongvolwassenen die niet voldoen aan de criteria van de Wet langdurige zorg (Wlz) maar die tijdelijk nog behandeling nodig hebben, komen in aanmerking voor een tijdelijke Wlz-indicatie voor maximaal drie jaar. Daarnaast zorgt de gemeente voor betere beschikbaarheid van kamers voor andere 18-plussers die nog niet zelfredzaam zijn. Omdat extra kamers niet direct beschikbaar zijn, komt tijdelijk extra zorg met verblijf beschikbaar voor deze groep. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die uit een residentiële instelling of detentie komen en om dak- of thuisloze 18-plussers. Het buurtteam zal deze jongeren begeleiden. Ook spreekt de gemeente met buurtteams en aanbieders van jeugdhulp af dat zij hun cliënten voorbereiden op de veranderingen vanaf hun 18e jaar.

Jongvolwassen lvb-jongeren die een beschermende woonvorm nodig hebben, horen ook volgens het ministerie van VWS in de Wmo, maar het budget daarvoor is niet naar de gemeenten overgeheveld. VWS laat nu onderzoeken om hoeveel jongeren het gaat en heeft gemeenten gevraagd om tot 2017 in voorkomende gevallen ondersteuning te bieden.

Bron: Utrecht Nieuws.nl; Gemeente Utrecht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies