Nieuws uit het jeugdveld

Toetsingskader Stap 2 Veilig Thuis is bekend

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben het tweede toetsingskader vastgesteld. Met het 'toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis' voeren de inspecties vanaf januari 2017 toezicht uit bij de 26 Veilig Thuis-organisaties.

De kwaliteit van Veilig Thuis wordt getoetst aan de hand van vastgestelde criteria die samen met de Veilig Thuis-organisaties zijn opgesteld. De inspecties richten zich in Stap 2 vooral op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en van het uitvoeren van onderzoeken. Het voldoen aan de wettelijk beoogde termijnen weegt zwaar. Daarnaast wordt de cliëntenpositie beoordeeld. Dat houdt in dat Veilig Thuis alle leden van het gezin de mogelijkheid geeft om voor hun individuele belangen op te komen. Ook moet Veilig Thuis als organisatie zijn gestart met systematisch kwaliteitsmanagement.

In 2015 startten de inspecties met Stap 1 van het toezicht, dat zich richtte op de wettelijke randvoorwaarden, veiligheid en organisatie. Die stap is in juni 2016 afgerond. In Stap 3 is aandacht voor het realiseren van duurzame veiligheid in gezinnen en het herstellen van schade bij betrokkenen.

Bron: Inspectie Jeugdzorg; Inspectie voor de Gezondheidszorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies