• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Taskforce voor samenwerking onderwijs en opvang

Het kabinet stelt een 'taskforce' in om de samenwerking tussen onderwijs en opvang te vereenvoudigen. De taskforce moet snel na de zomer aan het werk gaan en in februari met voorstellen komen.

De taskforce krijgt de opdracht om voorstellen uit te werken voor een betere samenwerking tussen onderwijs en opvang, die voordelen oplevert voor kinderen, ouders en personeel. Bij kinderen gaat het om het ondersteunen van een doorgaande leerlijn van opvang naar onderwijs. Voor ouders moet de samenwerking het combineren van werk en gezin vergemakkelijken. Bij het personeel kan het gaan om manieren om makkelijker te werken in multidisciplinaire teams.

Volledige integratie van opvang en onderwijs is alleen mogelijk als de kinderopvang een publiek bekostigde voorziening wordt en als de budgetten voor opvang en onderwijs worden gebundeld, aldus het kabinet. Dat is een verregaande en dure ingreep. Daarom moet de kinderopvang blijven functioneren als een private markt.

Het kabinet wil de taskforce bemensen met vertegenwoordigers vanonder meer de VNG, werknemers- en brancheorganisaties voor opvang en onderwijs, belangenorganisaties van ouders en Kindcentra 2020.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies