Nieuws uit het jeugdveld

Taakspel is effectief volgens goede aanwijzingen

Het preventieprogramma Taakspel voor leerlingen van groep 3 tot 8 van het basisonderwijs is erkend als effectief volgens goede aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.

Taakspel leert kinderen spelenderwijs om zich beter aan klassenregels en de regels op de speelplaats te houden. Het uiteindelijke doel van het programma is beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen naar positief gedrag. Leerlingen leren tijdens de lessen zich aan klassenregels te houden die zij samen met de leerkracht hebben opgesteld.

Nederlandse en Vlaamse effectstudies laten zien dat Taakspel gedragsproblemen bij kinderen in het basisonderwijs vermindert. Positieve effecten waren ook een jaar later nog te zien. Emotionele problemen zoals angst en depressie namen af in vergelijking met de controlegroep. Verder bleek er een gunstig effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Een interventie is effectief volgens goede aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat het doel er in de praktijk beter mee wordt behaald dan met andere interventies of met niets doen. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies