• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Steun voor jeugdhulpaanbieders in geldnood

De subsidieregeling voor jeugdhulpinstellingen met liquiditeitsproblemen, die op 1 januari afliep, wordt met terugwerkende kracht verlengd. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van VWS in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van het nieuwe jeugdstelsel.

Landelijk werkende jeugdhulpaanbieders die door de transitie in financiële problemen kwamen, konden in het overgangsjaar 2015 subsidie krijgen. Van Rijn mikt erop die subsidieregeling op 1 augustus te verlengen, met terugwerkende kracht tot 1 januari. De criteria voor steun worden daarbij uitgebreid. Instellingen kunnen steun krijgen als zij werken in drie jeugdzorgregio's en minstens twintig gemeenten en als zij een capaciteit hebben van minstens twintig residentiële plaatsen. Ze kunnen een bedrag toegekend krijgen van maximaal 15 procent van hun jaarrekening in het voorgaande jaar en moeten dat geld binnen een jaar weer terugbetalen.

Jeugdhulpaanbieders kunnen in financiële problemen komen doordat gemeenten geen hulp bij hen inkopen of doordat de betaling lang op zich laat wachten.

Tot nu toe hebben 24 van de ruim 2.200 jeugdhulpaanbieders een beroep gedaan op de subsidieregeling.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies