Nieuws uit het jeugdveld

Sprokkereef leidt drie programma's voor jeugdhulp

De ministeries van VWS en VenJ en de VNG hebben drie programma's ingesteld om Veilig Thuis en de gecertificeerde instellingen te versterken. Dat schreef staatssecretaris Martin van Rijn op 16 maart in een brief aan de Tweede Kamer. Alle drie de programma's staan vanaf 1 april onder leiding van Jan-Dirk Sprokkereef.

Het programma 'Veilig Thuis' is ingesteld naar aanleiding van de recente rapportages van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij constateerden dat geen van de Veilig Thuis-organisaties voldoet aan hun eisen. Het programma is gericht op het wegwerken van wachtlijsten, deskundigheidsbevordering en betere samenwerking met wijkteams, zorgaanbieders en andere ketenpartners. Het programma loopt tot juli 2017.

Het programma 'Aanscherping werkwijze meldcode en Veilig Thuis' is onder meer bedoeld om het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen. Ook moet het helpen bij de invoering van verplichte registratie van behandeltrajecten die Van Rijn wil opnemen in de meldcode.

Het programma 'Gecertificeerde Instellingen' moet de toekomst veiligstellen van de gecertificeerde instellingen, waarvan er een aantal volgens de VNG 'in zwaar weer' verkeren. Het programma moet zorgen dat de instellingen levensvatbaar blijven, zodat jeugdbescherming en jeugdreclassering beschikbaar blijven. Ook dit programma loopt tot juli 2017.

Bron: VWS; VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies