Nieuws uit het jeugdveld

Sprokkereef buigt zich over Veilig Thuis

Jan-Dirk Sprokkereef, bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland, gaat in opdracht van de ministeries van VWS en VenJ en de VNG aan het werk om de kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties te verbeteren.

Sprokkereef ondersteunt vanaf 1 april de Veilig Thuis-organisaties bij het doorvoeren van verbeteringen waar de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg om vragen. De inspecties beoordelen de kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties. Geen van de 23 organisaties waarover ze inmiddels hebben gerapporteerd voldoet aan alle kwaliteitscriteria die de inspecties hebben opgesteld voor Veilig Thuis.

Verder richt Sprokkereef zich op een betere toepassing van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de praktijk. Ook zal hij samen met gemeenten en gecertificeerde instellingen bekijken hoe zij de blijvende beschikbaarheid van jeugdbescherming en jeugdreclassering in gemeenten kunnen garanderen.

Naast bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland is Sprokkereef ook vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland en lid van de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik. Deze functies legt hij neer wanneer hij zijn nieuwe taken oppakt.

Bron: VWS; VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies