Nieuws uit het jeugdveld

'Spreekt voor zich' erkend als goed onderbouwd

De interventie 'Spreekt voor zich' voor kinderen van 4 tot 8 jaar met de angststoornis selectief mutisme is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

Spreekt voor zich is een online interventie voor kinderen met de zeldzame angststoornis selectief mutisme, waarbij kinderen in bepaalde situaties niet spreken. Het online programma wordt gecombineerd met persoonlijk contact. Het is een cognitief-gedragstherapeutisch programma waarin het kind stapsgewijs spannende situaties leert overwinnen, zoals spreken met de therapeut, de leerkracht en klasgenoten. Het programma betrekt ouders en leerkrachten en leert hen het kind te stimuleren en te ondersteunen bij het overwinnen van zijn angst.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies