Nieuws uit het jeugdveld

'Sporen' en 'Liefde is' erkend als goed onderbouwd

De interventies 'Sporen' en 'Liefde is...' zijn erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies.

Sporen is een programma voor voor- en vroegschoolse educatie dat gericht is op de ontwikkeling van kinderen en op actieve participatie van hun ouders bij hun educatie. Kinderen werken in kleine groepjes dagelijks aan onderwerpen die hen bezighouden.

Liefde is... is een voorlichtingsprogramma voor meisjes uit de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs. Het doel is hun seksuele ontwikkeling en weerbaarheid te ondersteunen. In vier lessen komen thema's aan bod als seksuele identiteit, partnerkeuze, loverboys, grenzen stellen, nee zeggen, sociale media en veilig vrijen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies