• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Seksueel misbruik op scholen is toegenomen

In het schooljaar 2014/2015 is het aantal meldingen over seksueel misbruik, discriminatie en radicalisering toegenomen. Dat bericht de onderwijsinspectie in de jaarlijkse publicatie Staat van het Onderwijs.

In totaal ontvingen de vertrouwensinspecteurs vorig schooljaar 2.000 meldingen, tegenover 2.182 in het jaar ervoor. Het aantal meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie is gestegen, vooral in het voortgezet onderwijs. Bij een op de drie meldingen is een leraar of ander personeelslid betrokken. Bij ruim de helft van alle meldingen over misbruik gaat het om ontucht, verkrachting of aanranding. Naast meldingen over seksueel misbruik kwamen ook meer meldingen binnen over discriminatie en over radicalisering; voor het eerst over leerlingen die mogelijk naar Syrië willen vertrekken.

De inspectie roept scholen op om werk te maken van gedragscodes voor leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Verder moeten scholen passende seksuele voorlichting geven, zorgen voor de weerbaarheid van leerlingen en onveilige situaties voorkomen.

Bron: Inspectie van het Onderwijs; Fier

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies