Nieuws uit het jeugdveld

Scholen bieden nog niet genoeg passend onderwijs

Te weinig kinderen gaan naar een school die bij ze past, schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een Kamerbrief over de tiende voortgangsrapportage passend onderwijs.

Te weinig scholen specialiseren zich in passend onderwijs. Scholen zijn vooral bezig om ouders en leerlingen duidelijk te maken welke hulp ze niet bieden, in plaats van dat ze hun personeel opleiden. Ook hebben scholen een negatief beeld van passend onderwijs. Verder is niet duidelijk welke kinderen extra ondersteuning nodig hebben.

Dekker haalt in zijn brief een advies van de Onderwijsraad aan. De Onderwijsraad waarschuwt Dekker voor een eenzijdige focus op vermindering van het aantal thuiszitters. Andere doelen van passend onderwijs raken hierdoor uit zicht. Als punt van zorg noemt de raad daarnaast het ontbreken van uniforme criteria voor de toekenning van ondersteuning. Zo kunnen twee mbo-studenten met dezelfde beperking dezelfde opleiding volgen, maar op een verschillende manier ondersteuning krijgen omdat ze in een andere gemeente wonen.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies