Nieuws uit het jeugdveld

'Samenwerking jeugdhulp moet nog beter'

De samenwerking tussen gemeenten, cliëntenorganisaties en aanbieders van jeugdhulp gaat beter, maar is nog altijd niet goed genoeg. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) pleit in haar tweede jaarrapportage voor intensievere samenwerking.

Het sluiten van contracten tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp verliep in 2015 beter dan in 2014. De TAJ hoefde minder te bemiddelen.

In sommige regio's blijft de samenwerking achter. Het komt voor dat de samenwerking tussen gemeenten binnen een jeugdhulpregio hapert of zelfs wordt beëindigd. Dat heeft nadelige gevolgen voor regionale en bovenregionale jeugdhulpaanbieders. Zij moeten afspraken maken met meer individuele gemeenten, wat extra administratieve lasten met zich meebrengt. Ook kan de specialistische jeugdhulp hierdoor versnipperd raken. Gemeenten moeten samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties regionale plannen maken voor die vormen van jeugdhulp, vindt de TAJ.

De TAJ maakt zich zorgen over de toenemende administratieve lasten in de jeugdhulp, die soms financiële problemen veroorzaken. Er valt veel te winnen door de processen van contractering en verantwoording te standaardiseren, verwacht de TAJ.

Bron: ANP; ministerie van VWS; TAJ

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies