Nieuws uit het jeugdveld

'Richt preventie delicten op jongere en ouders'

Preventieve justitiële jeugdinterventies zijn vooral effectief als ze gericht zijn op de individuele jongeren en hun ouders. Dat blijkt uit een meta-analyse door Sanne de Vries, die gegevens over ruim negenduizend jongeren uit 39 studies vergeleek. De Vries promoveert op 26 april aan de Universiteit van Amsterdam op haar onderzoek.

De Vries onderzocht de effectiviteit van interventies om te voorkomen dat jongeren een criminele carrière ontwikkelen. Het gaat om jongeren die al een delict hebben gepleegd of die door problemen een verhoogd risico lopen. Preventieve interventies hebben een klein positief effect op delinquentie en recidive. Daarbij is het trainen van opvoedvaardigheden van ouders en het vastleggen van afspraken over gedrag in een contract het meest effectief. Intensieve programma's met veel sessies hebben minder effect dan minder intensieve programma's. Interventies in groepsverband leiden niet tot de gewenste gedragsverandering en moeten worden vermeden, stelt De Vries.

De Vries onderzocht ook de interventie Nieuwe Perspectieven (NP) in een studie onder honderd adolescenten. NP blijkt niet effectiever dan andere interventies. De Vries kan echter niet uitsluiten dat gebrekkige programma-integriteit daarbij een rol speelt. Ook is het mogelijk dat niet alle deelnemers behoorden tot de NP-doelgroep.

Bron: UvA

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies