• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Regel voorschool voor asielpeuters'

Er moet landelijke financiering komen voor voorschoolse voorzieningen voor asielzoekerskinderen van 2 tot 4 jaar. Dat schrijven Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang in een brandbrief aan de ministeries van OCW en VenJ.

Een groot deel van de peuters in asielzoekerscentra en noodopvanglocaties zal volgens de ondertekenaars van de brandbrief in Nederland blijven, maar ze hebben pas recht op onderwijs als ze 4 jaar zijn. Sommige gemeenten hebben al een educatief aanbod voor deze kinderen, maar er moet een landelijk regeling komen zodat de kinderen niet afhankelijk zijn van lokale keuzes.

In Nederland verblijven meer dan tweeduizend asielzoekerskinderen tot 4 jaar, verspreid over asielzoekerscentra en noodopvanglocaties in minstens 68 gemeenten, aldus de brandbrief. Het zijn kinderen uit gezinnen die wachten op een beslissing of op een plek in een gemeente of die zijn uitgeprocedeerd.

De ondertekenaars ondersteunen het amendement van de Tweede Kamerleden Steven van Weyenberg en Sjoerd Sjoerdsma (D66), die voorstellen op de begroting van het ministerie van VenJ 6 miljoen euro te reserveren voor voorschoolse opvang asielzoekerscentra.

Bron: Sociaal Werk Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies