• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Realisatie aantal 'inhuisplaatsingen' loopt achter

Het aantal 'inhuisplaatsingen' moet in een hoger tempo worden vergroot. Anders is de doelstelling van tienduizend extra inhuisplaatsingen in 2020 niet haalbaar. Dat blijkt uit een analyse in opdracht van de Alliantie Kind in Gezin.

De Alliantie Kind in Gezin wil dat zo veel mogelijk uithuisgeplaatste kinderen wonen in een pleeggezin of gezinshuis in plaats van een residentiële instelling. In 2020 moet dat gelden voor tienduizend kinderen meer dan in 2010, toen de Alliantie haar doelstelling formuleerde. In 2015 leefden ruim drieduizend kinderen extra in een pleeggezin of gezinshuis; 32 procent meer dan in 2010. In het huidige tempo is de doelstelling niet haalbaar, concludeert de Alliantie. Op een congres op 13 oktober zijn initiatieven besproken die het tempo kunnen verhogen.

Het Nederlands Jeugdinstituut, dat de beschikbare cijfers analyseerde, wijst erop dat de stijging niet precies is vast te stellen. De cijfers uit 2010 zijn een schatting; sinds 2015 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek exacte cijfers bij.

Bij de Alliantie zijn meer dan dertig organisaties aangesloten: instellingen voor jeugdhulp en pleegzorg, kennisinstituten en een gemeente.

Bron: Alliantie Kind in Gezin

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies