Nieuws uit het jeugdveld

RSJ: Stop adoptie van kinderen uit buitenland

Interlandelijke adoptie is niet het beste middel om kinderen zonder eigen gezin te beschermen. Daarom moet Nederland stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan het kabinet.

In zijn advies grijpt de RSJ terug op het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarin staat dat bij adoptie het belang van het kind voorop moet staan. Het land van herkomst moet al het mogelijke hebben gedaan om ouders te ondersteunen in de zorg voor hun kind. Als dat niet kan, moet in het land van herkomst een alternatief gezin gezocht worden. Pas als ook dat niet lukt, mag interlandelijke adoptie in beeld komen. Vaak is in landen van herkomst geen adequate ondersteuning voor gezinnen beschikbaar en is armoede de aanleiding voor een adoptie.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wil begin volgend jaar inhoudelijk reageren op het advies. De Tweede Kamer wil er een zorgvuldig debat over. Stoppen met interlandelijke adoptie gaat verschillende partijen te ver.

Nederlandse adoptiebemiddelaars willen nog niet inhoudelijk reageren op het advies, maar wijzen erop dat wereldwijd veel kinderen opgroeien zonder ouders.

Bron: ANP; RSJ

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies