Nieuws uit het jeugdveld

Problemen beïnvloeden levensloop jongeren

Gedrags- en emotionele problemen in de kindertijd en adolescentie hebben invloed op de levensloop van jongvolwassenen. Dat blijkt uit het proefschrift van Karin Veldman, die op 13 december promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Jongeren die kampen met psychische problemen verlaten vaker vroegtijdig het onderwijs zonder startkwalificatie en lopen het risico uit te komen op een lager opleidingsniveau en een lager inkomen en om werkloos te worden. Veldman vond ook een verband tussen emotionele problemen en slechtere arbeidsvoorwaarden en slechtere psychosociale werkkenmerken, zoals werkdruk en gebrek aan autonomie.

Vroegtijdige signalering en behandeling van psychische problemen is belangrijk, omdat dit de rest van de levensloop gunstig kan beïnvloeden. Nauwe samenwerking tussen scholen, jeugdgezondheidszorg, werkgevers en arbodiensten kan de overgang van school naar werk voor jongeren met psychische problemen verbeteren, stelt Veldman.

Veldman gebruikte gegevens van de Tracking Adolescents' Individual Lives Survey (TRAILS), die een grote groep jongeren volgt tot ze volwassen zijn.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies