• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Problematiek jeugdbescherming Friesland verergerd

In vier jaar tijd zijn de veiligheidsproblemen van de cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV), voorheen Bureau Jeugdzorg Friesland.

Bijna de helft van de 1.610 onderzochte kinderen en jongeren had vorig jaar veiligheidsproblemen, een verdubbeling in vergelijking met 2011. In 28 procent van de gezinnen is sprake van huiselijk geweld, tegen 24,5 procent in 2013. De problemen zijn ook heftiger en complexer geworden. Bij steeds meer cliënten houden opvoedingsproblemen verband met echtscheiding. In 2015 gold dit voor 41 procent van de cliënten. Voor 80 procent is tegelijkertijd sprake van gezinsproblemen en gedragsproblemen. In de onderzoeksgroep heeft 77 procent van de cliënten een maatregel.

Structureel investeren in kennis en vaardigheden van hulpverleners is nodig. Borg dat elke cliënt in de eigen regio de zorg krijgt die nodig is, niet op basis van beschikbaarheid van aanbod of inkoop, is een van de adviezen.

Het RBV bestaat uit twee onderdelen: Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis Friesland. Het onderzoek betrof alleen de cliënten van de Jeugd-­ en Gezinsbescherming.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies