Nieuws uit het jeugdveld

Privacy in jeugddomein beter beschermd

Branche- en beroepsorganisaties, gemeenten en jeugdhulp- en zorgaanbieders hebben op 22 juni afspraken gemaakt over privacybescherming.

In het manifest 'In goed vertrouwen. De privacy van de jeugd geborgd' hebben de organisaties afspraken vastgelegd over zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Ook zijn er tien vuistregels geformuleerd voor professionals. Deze zijn een aanvulling op de bestaande beroeps- en meldcodes. Het manifest en de vuistregels bieden kinderen, jongeren en hun ouders duidelijkheid over de privacybescherming, welke rechten zij hebben en hoe professionals daar in de praktijk mee omgaan. De eerste vuistregel luidt: Wij respecteren de rechten van de jeugdige, zijn ouders of verzorgers. Een andere is: Wij vragen nooit méér persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Ook wordt het vertrouwen in professionals onderling uitgesproken.

De afspraken zijn gemaakt tussen de koepels van de betrokken partijen en worden onderschreven door cliëntenorganisaties en ouderplatforms. Het manifest privacybescherming jeugdhulp is ondertekend door onder meer de VNG, GGZ Nederland en het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: VNG

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies