Nieuws uit het jeugdveld

Pleegouders: Jeugdhulp is nu slechter georganiseerd

De organisatie van de jeugdhulp is er sinds de transitie op achteruit gegaan, vindt ruim de helft van de deelnemers aan een meldactie van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). De NVP heeft de resultaten van de meldactie aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS.

Aan de meldactie deden 389 pleegouders mee. Zij vinden dat pleegzorgwerkers en gezinsvoogden minder tijd en aandacht hebben voor de begeleiding en ondersteuning van pleeggezinnen. Ook de begeleiding van biologische ouders is volgens pleegouders een knelpunt.

Verder hebben pleegouders last van trage besluitvorming en stroperigheid in hun contact met organisaties en gemeenten. In plaats van minder lijken er juist meer besluitvormingslagen gekomen te zijn en soms is onduidelijk wie welke bevoegdheden heeft.

Bij gemeenten, wijkteams, pleegzorgwerkers en gezinsvoogden signaleren pleegouders een gebrek aan expertise en kennis. Ze hebben het gevoel dat ze er steeds meer alleen voor staan.

Hoewel slechts 16 procent van de pleegkinderen 15 jaar of ouder is, maakt 29 procent van de pleegouders zich zorgen over 18-plussers. Pleegzorg zou standaard verlengd moeten worden naar 21 tot 23 jaar, vinden ze. Bij jongeren die eraan toe zijn, kan eerder gewerkt worden aan zelfstandigheid.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies