Nieuws uit het jeugdveld

'Pas definitie achterstandsleerling aan'

Het aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is in vier jaar met een kwart gedaald, meldde het CBS 16 februari. Deze cijfers zeggen volgens critici niets over werkelijke achterstanden. Zij pleiten voor een nieuwe definitie van het begrip achterstandsleerling, meldde dagblad Trouw op 19 februari.

Dit schooljaar telt het basisonderwijs bijna 134 duizend achterstandsleerlingen, vier jaar eerder waren dit er nog ruim 186 duizend. Een achterstandsleerling heeft ouders met maximaal het opleidingsniveau vmbo-kader of basis. Deze definitie van onderwijsachterstanden van het CBS is volgens deskundigen achterhaald. De CBS-cijfers verhullen volgens critici hardnekkige problemen. Zo kunnen ouders van veel leerlingen met een migrantenafkomst hen vaak niet helpen bij taalproblemen. Dat geldt ook voor kinderen van arbeidsmigranten uit Polen en andere Midden- en Oost-Europese landen, van wie de ouders meestal een goede opleiding hebben.

Scholen krijgen voor achterstandsleerlingen meer geld om extra leerkrachten, taallessen, klassenassistenten en speciale onderwijsprogramma's te betalen. De PO-Raad pleit ervoor de criteria voor onderwijsachterstanden aan te passen en afkomst en armoede mee te laten tellen, zodat scholen ook extra geld krijgen voor kinderen van nieuwe arbeidsmigranten.

Bron: Trouw, 19 februari; CBS; PO-Raad

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies