Nieuws uit het jeugdveld

'Pak kindermishandeling samen aan'

Kindermishandeling aanpakken vanuit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties door samen te werken, dat is het doel van de Beweging tegen Kindermishandeling. De beweging is op 16 november opgericht.

De Beweging tegen Kindermishandeling komt voort uit de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, die eind 2016 stopt, en zet zich in tot zeker 1 januari 2019. De beweging wil alle beroepskrachten in onderwijs en opvang stimuleren met steun van gemeenten en jeugdhulporganisaties en hen helpen kindermishandeling aan te pakken. Dat doet ze door mogelijke weerstanden en belemmeringen te bespreken en aan te dringen op gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Mishandelde kinderen die er zelf niet over durven praten, hebben mensen in de omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen, aldus Niko Persoon, onderwijsbestuurder en lid van de Taskforce. Opvang en school zien nagenoeg alle kinderen en spelen daarom een belangrijke rol bij het terugdringen van kindermishandeling. Daarbij hebben ze gemeenten en jeugdhulp hard nodig, meent Rinda den Besten, als voorzitter van de PO-Raad verbonden aan de beweging.

Bron: Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies