• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

PMTO, AR16- en Opvoeden en Zo erkend

Het programma PMTO is door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen. De interventies AR16- en Opvoeden & Zo zijn erkend als goed onderbouwd.

Parent Management Training Oregon (PMTO) is bedoeld voor ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar met ernstige externaliserende gedragsproblemen. Het doel van de behandeling is dat de gedragsproblemen verminderen doordat de ouders meer effectieve opvoedingsstrategieën toepassen.

Agressieregulatie op Maat Ambulant 16- (AR16-) is een individuele behandeling voor agressieve jongeren van 12 tot 16 jaar die het agressieve gedrag moet verminderen of stoppen. De interventie beoogt gevoelens en gedachten die leiden tot agressie te laten afnemen en terugval in gewelddadig gedrag te voorkomen.

Opvoeden & Zo is een oudercursus gericht op het vergroten van de opvoedingscompetentie van ouders met een kind in de basisschoolleeftijd. Ouders leren vaardigheden om het gedrag van hun kinderen op een positieve en niet-schadelijke manier te beïnvloeden.

De Erkenningscommissie Jeugdinterventies kan interventies erkennen op vier niveaus: goed onderbouwd of effectief volgens eerste, goede of sterke aanwijzingen. Erkende interventies neemt het Nederlands Jeugdinstituut op in de databank Effectieve jeugdinterventies.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies