Nieuws uit het jeugdveld

Over vijf jaar kunnen alle peuters naar opvang

Alle peuters krijgen de mogelijkheid om twee dagdelen naar peuterspeelzaal of kinderopvang te gaan. In 2016 stelt minister Lodewijk Asscher van SZW daar 10 miljoen euro voor beschikbaar. In 2021 wordt dat bedrag structureel 60 miljoen.

Momenteel gaan circa veertigduizend peuters niet naar kinderopvang of peuterspeelzaal. Dat zijn vooral kinderen van ouders die niet werken of geen plek kunnen krijgen. Brancheorganisatie MOgroep noemt het in een reactie een eerste stap richting het advies van de Sociaal-Economische Raad om alle peuters in Nederland zestien uur gratis opvang te bieden.

Asscher geeft geen gehoor aan het eerdere verzoek van de brancheorganisaties om het budget zo te verdelen dat het daadwerkelijk ten goede komt aan deze peuters. De gemeenten krijgen het geld via een zogenaamde decentralisatie-uitkering. Dit houdt in dat de gemeenteraad het laatste woord krijgt, niet het rijk. In de meicirculaire 2016 van het gemeentefonds maakt Asscher bekend hoe het budget wordt verdeeld over de gemeenten.

Bron: ANP; MOgroep

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies