• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

MTJ: Ouders voelen zich niet gehoord door gemeente

Ouders die jeugdhulp zoeken voor hun kind, weten vaak niet waar ze terecht kunnen en wachten lang op een reactie van de gemeente. Dat meldt de Monitor Transitie Jeugd in de Jaarrapportage over 2015.

Ook voelen ouders zich niet serieus genomen en niet gehoord, aldus de rapportage. Ze worden slecht te woord gestaan en vinden dat gemeente, wijkteam en hulpverleners onvoldoende samenwerken om de juiste jeugdhulp voor hun kind te vinden. In totaal kwamen in 2015 472 meldingen binnen over knelpunten. De meeste daarvan werden begin 2015 al geconstateerd en zijn nog niet opgelost.

De Monitor Transitie Jeugd brengt de effecten en knelpunten in kaart van de transitie van jeugdhulp naar gemeenten en brengt mogelijke oplossingen naar voren vanuit cliëntperspectief. De monitor loopt in 2015 en 2016 en is een initiatief van Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en Landelijk Platform GGz.

Bron: Monitor Transitie Jeugd; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies