• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Ook onderwijs voor leerling met vrijstelling

Leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht moeten alsnog een vorm van onderwijs aangeboden krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft de gemeenten daartoe opgeroepen in een brief.

De gemeenten moeten gegeven vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking kritisch bekijken. Dekker hoopt dat meer kinderen zo alsnog een passend aanbod krijgen. De afgelopen vijf jaar steeg het percentage kinderen dat niet naar school hoeft vanwege een ernstige lichamelijke of psychische beperking met 60 procent, van 3.100 in schooljaar 2010/2011 tot ruim 5.000 in 2014/2015.

Het is onwaarschijnlijk dat de stijging komt door een toename van het aantal kinderen met een psychische of fysieke beperking. Dekker laat onderzoeken wat de oorzaak is. Vooruitlopend daarop moeten gemeenten kijken of te snel een vrijstelling is gegeven.

'Elk kind heeft recht op onderwijs', aldus Dekker. 'Voor sommige kinderen kan het een enorme overwinning zijn om hun woordenschat uit te breiden of om beter om te leren gaan met al de prikkels om zich heen. Onderwijs kan daar een positieve bijdrage aan leveren.'

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies