Nieuws uit het jeugdveld

'Onveiligheid staat leren in de weg'

Op sommige scholen voelen leerlingen zich niet veilig. Dat staat het leren in de weg. Verder moet bij passend onderwijs het belang van de leerling meer voorop staan. Dit schrijft de Inspectie van het Onderwijs in de Staat van het Onderwijs over het schooljaar 2014/2015.

De meeste leerlingen voelen zich veilig op hun school. Maar op sommige scholen voelt bijna een kwart tot een derde van de leerlingen zich niet veilig. Dat gaat ten koste van de leerprestaties. In het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs vindt een derde van de leerlingen dat scholen te weinig doen aan pesten en onveiligheid. Scholen met een preventief beleid doen het beter.

Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 gaan er meer leerlingen naar het reguliere onderwijs. Er zijn wel grote regionale verschillen te zien. Bij sommige samenwerkingsverbanden gaan meer leerlingen naar het speciaal onderwijs. Financiële overwegingen lijken meestal bepalend bij deze keuze, terwijl het belang van de leerling voorop dient te staan.

Bron: Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies