• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Ontwikkelingsgerichte bso stimuleert autonomie

Pedagogische medewerkers van ontwikkelingsgerichte bso's bieden kinderen meer autonomie dan medewerkers van aanbodgerichte bso's. Dat blijkt uit onderzoek waarop Nynke van der Schaaf op 3 november promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Van der Schaaf bestudeerde zes aanbodgerichte, twee ontwikkelingsgerichte en vier gemengde locaties voor buitenschoolse opvang (bso's) voor 4- tot 8-jarigen. In aanbodgerichte bso's zijn pedagogisch medewerkers gericht op opvang en verzorging. Zij stimuleren kinderen nauwelijks om problemen te analyseren en oplossingen te vinden, aldus Van der Schaaf. Ontwikkelingsgerichte bso's werken meer vanuit een pedagogische visie. Kinderen mogen meepraten en -beslissen en er zijn weinig gedragsregels. Pedagogisch medewerkers coachen kinderen, bijvoorbeeld door verhelderingsvragen te stellen zodat de kinderen zelf problemen kunnen oplossen.

Van der Schaaf bestudeerde ook de tactieken die kinderen toepassen om te mogen meedoen aan een spel, conflicten op te lossen en te onderhandelen over spelregels. Wanneer pedagogisch medewerkers daarin ingrijpen, is het effect vaak tijdelijk. Medewerkers kunnen beter observeren, de veiligheid bewaken en de interactie begeleiden, maar kinderen zelf het conflict laten oplossen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies