• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Ondersteuning gezin zorgintensief kind kan beter

De kwaliteit van de ondersteuning aan gezinnen met een zorgintensief kind kan beter. Dat concludeert Jorien Luijkx, die 17 oktober promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Luijkx onderzocht onder meer of de professionele ondersteuning die deze gezinnen krijgen, voldoet aan de wensen en behoeften van het gezin. Het gaat daarbij zowel om kinderen die thuis als die in een voorziening wonen. Ouders van kinderen met een ernstige meervoudige beperking ervaren meer stress dan andere ouders. Goede samenwerking tussen ouders en professionals heeft een positieve invloed op zowel het zorgintensieve kind als op de andere gezinsleden, blijkt uit het onderzoek.

Luijkx stelde in nauwe samenwerking met ouders de Groninger Zorgbarometer op, die de mening van ouders in kaart brengt over de ondersteuning in een woonvoorziening. Van de 1.058 ouders is 65 procent wel tevreden over de ondersteuning, maar een aanzienlijk deel is ontevreden over de kwaliteit en vindt dat die verbeterd kan worden.

Het thuis opvoeden en verzorgen van een zorgintensief kind heeft ingrijpende gevolgen. Ouders melden dat hun dagelijkse gewoonten zijn ontwricht. Hun sociale contacten en financiële situatie lijden eronder. Ondanks deze negatieve gevolgen ervaren de meeste ouders dat het thuis opvoeden van een zorgintensief kind een positieve invloed heeft op hun gezin. Ook de broers en zussen vinden dat.

Luijkx pleit ervoor dat ondersteuners aandacht hebben voor de situatie en behoeften van het hele gezin.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies