Nieuws uit het jeugdveld

OTS bij Jeugdbescherming Overijssel voldoet

De uitvoering van ondertoezichtstellingen (OTS'en) bij Jeugdbescherming Overijssel voldoet. Dat is het oordeel van de Inspectie Jeugdzorg na een hertoets in januari 2016.

De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie onderzochten in het najaar van 2014 het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, nu Jeugdbescherming Overijssel. Aanleiding was het overlijden van een moeder na huiselijk geweld. De hulpverlening aan het betrokken gezin bleek onvoldoende gericht op een veilige en gezonde ontwikkeling van de kinderen. Uit de hertoets blijkt dat de kwaliteit van de uitvoering van de ondertoezichtstellingen door Jeugdbescherming Overijssel nu voldoende is.

Verbeterpunten zijn nog het tijdig inzetten en de continuïteit van hulp. Door wisselingen van jeugdbeschermers worden gezinnen regelmatig overgedragen naar collega's. Dat kost tijd en werkt belemmerend in de samenwerking met gezin en ketenpartners.

Jeugdbescherming Overijssel dient concrete maatregelen te treffen voor de geconstateerde tekortkomingen. De inspectie wil voor 1 april 2016 geïnformeerd worden over de maatregelen en de termijnen waarbinnen de maatregelen zijn doorgevoerd.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie


 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies