Nieuws uit het jeugdveld

OESO: Vve Nederland kan beter

Aan de voor-en vroegschoolse educatie (vve) in Nederland valt veel te verbeteren. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een internationale vergelijking van het totale Nederlandse onderwijsstelsel met andere onderwijsstelsels.

De pedagogische kwaliteit van de vve moet omhoog. De OESO beveelt aan een nationaal vve-curriculum te ontwikkelen dat de ontwikkeling van baby's en jonge kinderen beschrijft en uitlegt aan welke ontwikkelingsdoelen op welke leeftijd wordt gewerkt. Ook moet Nederland zorgen voor pedagogische kwaliteit bij alle opleidingsniveaus. In de mbo-opleidingen komt vve nu te weinig aan bod. Tot slot zou Nederland de wetgeving, financiering en monitoring van opvang en onderwijs moeten integreren in een ministerie.

De sociaal-emotionele kwaliteit van de vve is goed. Pedagogisch medewerkers zien goed wat kinderen nodig hebben en scheppen een aangename sfeer in de groep.

Het OESO-rapport is geschreven op verzoek van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs. Het kabinet komt voor de zomer met een brief over de kwaliteit en effectiviteit van vve en met een reactie op dit OESO-rapport.

Bron: OESO; ministerie van Onderwijs; Kinderopvangtotaal

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies