• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

OCW vernieuwt toezicht Onderwijsinspectie

Scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs krijgen vanaf schooljaar 2017/18 minder werk aan het toezicht van de Onderwijsinspectie. Dat hebben de bewindslieden van OCW bekendgemaakt.

Doordat het aantal zwakke scholen en opleidingen is gedaald, is er ruimte voor gedifferentieerd toezicht, aldus de bewindslieden. De Onderwijsinspectie gaat meer letten op scholen waar de kwaliteit van het onderwijs in het geding is en minder op scholen die het goed doen.

Iedere school krijgt eens in de vier jaar de onderwijsinspectie op bezoek. Daarnaast voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit. Daarbij kijkt de inspectie onder meer naar onderwijsresultaten, financiën en de tevredenheid van leerlingen en ouders. Als uit de risicoanalyse blijkt dat de onderwijskwaliteit achteruit gaat, doet de inspectie nader onderzoek. Daarbij gebruikt zij zo veel mogelijk informatie die scholen toch al verzamelen, zodat ze minder extra papierwerk hoeven te doen.

Bron: Ministerie van OCW; Inspectie van het Onderwijs

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies