Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe richtlijn over jeugdhulp bij ADHD

De nieuwe Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming beschrijft hoe professionals kunnen inspelen op ADHD bij kinderen en jongeren die zij behandelen of begeleiden.

Er is pas sprake van ADHD wanneer iemand langere tijd, in verschillende situaties en al vóór de leeftijd van 12 jaar hyperactief of impulsief gedrag of aandachtsproblemen vertoont én daardoor ernstige belemmeringen ondervindt. Professionals moeten zich realiseren dat kinderen en jongeren ook bij lichtere varianten van dat gedrag kunnen profiteren van goede uitleg en advies, aldus de richtlijn.

De werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld, hield rekening met het maatschappelijk debat over medicatie bij ADHD. Psycho-educatie voor ouders en kinderen en psychosociale interventies krijgen ruime aandacht in de richtlijn.

De richtlijn is geautoriseerd door de beroepsverenigingen Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Nederlandse vereniging van  pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Het is de laatste van veertien richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming die zijn ontwikkeld om jeugdprofessionals te helpen bij hun werk.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies