Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe klachten over Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Er blijven klachten komen over Veilig Thuis Gelderland-Zuid, dat onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat meldde De Gelderlander op 17 november.

Volgens De Gelderlander hebben politie en justitie de afgelopen weken geklaagd over het slechte functioneren van Veilig Thuis. De sociale wijkteams zouden gezamenlijk een formele klacht hebben ingediend bij het GGD-bestuur, waaronder Veilig Thuis valt.

Veilig Thuis erkent dat de afstemming met politie, justitie en het lokale zorgveld moet verbeteren. Om dat te bereiken zijn de interim-managers vervangen. Zij waren aangesteld nadat Veilig Thuis onder verscherpt toezicht kwam.

De inspecties stelden Veilig Thuis Gelderland-Zuid op 22 april onder verscherpt toezicht vanwege de lange wachtlijsten en het verstrekken van onjuiste informatie daarover. Het toezicht werd op 21 oktober met zes maanden verlengd.

Bron: De Gelderlander; GGD Gelderland-Zuid

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies