Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe financiering aanpak voortijdig schoolverlaten

De financiële regeling voor de aanpak van voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) in het voortgezet onderwijs is aangepast. De nieuwe regeling ging in op 7 september en geldt voor 2017 en 2018.

De regeling is gewijzigd om scholen in het voortgezet onderwijs in hun aanpak van vsv'ers beter te stimuleren en belonen. Voor de resultaatafhankelijke bekostiging in het voortgezet onderwijs is jaarlijks 17,1 miljoen euro beschikbaar.

De bekostiging bestaat net als vorige jaren uit een vast bedrag dat vooruit betaald wordt en een variabel bedrag achteraf, afhankelijk van de vsv-resultaten. Voortaan zijn de landelijke budgetten voor het variabele en het vaste bedrag gelijk.

Verder mogen er in 2021 nog maximaal 20 duizend nieuwe vsv'ers per jaar zijn. Nu is dat 25 duizend. De prestatienormen worden stapsgewijs aangescherpt. Haalt een school de prestatienorm, dan ontvangt zij extra geld. Bovendien krijgt een school extra geld indien zij in een schooljaar niet meer vsv'ers heeft dan in het voorgaande schooljaar.

De regeling 'Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo' vervangt de 'Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs', die dit jaar afloopt.

Bron: Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies