• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

'Nederland kent jaarlijks 250 kindhuwelijken'

Naar schatting traden in 2013 en 2014 jaarlijks 250 in Nederland verblijvende 18-minners in het huwelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht en het Verwey-Jonker Instituut.


Naast de 250 kindhuwelijken die naar schatting in 2013 en in 2014 zijn gesloten in Nederland of in het buitenland, zijn er ook informele, religieuze kindhuwelijken gesloten. De onderzoekers wagen zich echter niet aan een schatting van dat aantal.

Niet iedereen weet dat een religieus huwelijk in Nederland niet rechtsgeldig is, constateren de onderzoekers. Het is belangrijk dat mensen goed worden voorgelicht over het belang van een burgerlijk huwelijk en over de status en risico's van informele huwelijken, stellen zij. Zo heeft een vader in een informeel huwelijk niet automatisch ouderlijk gezag over eventuele kinderen.

De onderzoekers enquêteerden 265 medewerkers van onder meer de jeugdgezondheidszorg, de vluchtelingenopvang, Veilig Thuis en de jeugdhulp. Daarnaast interviewden ze twaalf onderzoekers, advocaten en andere professionals, en organiseerden ze twaalf focusgroepbijeenkomsten met vertegenwoordigers van uiteenlopende etnische groepen.

Bron: Universiteit Maastricht

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies