Nieuws uit het jeugdveld

Nauwelijks ruimte voor gedwongen hulp 18-plusser

Er is weinig juridische ruimte voor gedwongen hulp aan kwetsbare jongvolwassenen na afloop van een jeugdbeschermingsmaatregel. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden.

Om gedwongen nazorg na een jeugdbeschermingsmaatregel mogelijk te maken moet de minderjarigheidsgrens omhoog. Dat lijkt de onderzoekers niet haalbaar. Alleen bij een machtiging gesloten jeugdhulp is onder voorwaarden een verlengingen mogelijk met zes maanden, maar dat is volgens de onderzoekers in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag. Bijkomende complicatie is volgens de onderzoekers dat er geen deugdelijke instrumenten zijn om te bepalen welke jongvolwassenen verplichte nazorg nodig hebben en wat hun behoeften zijn.

In het uitbreiden van de maatregel mentorschap, die de kantonrechter kan opleggen, zien de onderzoekers wel heil. Dan zou na een kinderbeschermingsmaatregel de gezinsvoogd worden kunnen benoemd tot mentor.

De onderzoekers pleiten voor een wettelijke plicht voor gecertificeerde instellingen om nazorg te regelen na een kinderbeschermingsmaatregel. Nazorg werkt dan net als een jeugdbeschermingsmaatregel: de gecertificeerde instelling bepaalt welke hulp nodig is en de gemeente moet die hulp betalen.

Bron: Universiteit Leiden

Meer informatie

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies