• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Monitor kindermishandeling biedt ook huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor ondersteunt gemeenten bij het opstellen van integraal beleid voor kindermishandeling en huiselijk geweld.

De monitor bevat cijfers op gemeenteniveau over aantallen onderzoeken naar kindermishandeling, daarbij betrokken kinderen, aard van de mishandeling en herkomst van de meldingen en wat daarmee is gebeurd. Daarmee kunnen gemeenten ontwikkelingen volgen, eigen beleid in kaart brengen en bijsturen. Gemeenten die deelnemen, vullen een vragenlijst in op basis van negentien indicatoren, zoals het trainen van professionals in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de antwoorden wordt zichtbaar wat een gemeente al bereikt heeft en wat beter kan.

De uitbreiding naar huiselijk geweld is in nauwe samenwerking met kennisinstituut Movisie tot stand gekomen. 21 gemeenten namen in mei 2014 deel aan de monitor, nu maken er ruim 200 gemeenten gebruik van.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies